Forsiden
Personlig gennemslagskraft

" Hvad skal der til for at blive hørt?" - "Hvordan bliver jeg en bedre formidler?" - "Hvordan får jeg kroppen og stemmen til at arbejde sammen?"
Se større

Det at skulle rejse sig i en forsamling og tale, forsøge at sælge sin gode idé under et møde, give en alvorlig besked på en ordentlig måde, så budskabet bliver hørt osv. er en udfordring for mange mennesker.

Absolut Forum arrangerer træningsforløb i personlig gennemslagskraft, kropssprog og kommunikation under trygge og underholdende rammer. Med vores kombination af skuespiller- og konsulentbaggrund har vi stor personlig erfaring i, hvilke blokeringer, der kan forhindre os i at ”brænde igennem”, ligesom vi véd, hvilke hjælpemidler vi kan benytte for, at lykkes med at komme ud over rampen, fange et ”publikum” og aflevere sit budskab klart.
Afhængig af jeres behov sammensætter vi et program af skuespillerens forskellige træningsmetoder, fx øvelser, der styrker kropsholdning og åndedræt, stemmens mange muligheder, tydelig formidling af budskabet, fokus på modtager, status, rumfornemmelse osv. 

Absolut Forum har både stor erfaring med individuel træning af ledere eller medarbejdere og med gruppeforløb.

Pris: Efter aftale. Afhængig af research, grad af udvikling og forberedelse, antal konsulenter, skuespillere og geografi.

Da såvel vore kunders som Absolut Forums videre udvikling ligger os på sinde, tilbyder vi altid et opfølgende møde. 

Strandboulevarden 110, 3.th. • 2100 København Ø • teater@absolutforum.dk • Tel. +45 51 29 02 15
Forsiden Forsiden