Forsiden
HistoriefortællingAbsolut Forum benytter historiefortælling i forskellige varianter. Historierne kan være eventyr, myter, sagn, monologer eller fiktive fortællinger inspireret af organisationens historie – eller konkrete historier fra jeres hverdag.
Ud fra samtaler med ledelse og medarbejdere om hvilke udfordringer I står overfor, bliver vi enige om univers og metode.
Historiefortællingen appellerer til aktiv lytning og refleksion og sætter jeres problematikker i perspektiv.
Den kan også være springbræt for afprøvning af nye veje – hvor kan vi gå ind og forsøge at påvirke historiens udvikling? Her kan man bruge historiefortælling som afsæt for rollespil med supportgrupper og reflekterende teams. Denne kombination har vi arbejdet med flere gange med stor succes.

Absolut Forum har stor erfaring i historiefortællingens mange muligheder og udvikler hele tiden nye.

Pris:
Efter aftale. Afhængig af research, grad af udvikling og manus-skrivning, antal konsulenter, skuespillere og geografi.

Da såvel vore kunders som Absolut Forums videre udvikling ligger os på sinde, tilbyder vi altid et opfølgende møde.
Strandboulevarden 110, 3.th. • 2100 København Ø • teater@absolutforum.dk • Tel. +45 51 29 02 15
Forsiden Forsiden