Forsiden
Forumteater

Forumteater er et unikt værktøj til organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling


Absolut Forum har vi gennem 10 år skabt vellykkede og succesrige forumteaterkoncepter til en bred vifte af organisationer og virksomheder. Vores konsulenter og skuespillere fungerer på lige fod i det teamsamarbejde, som er Absolut Forums varemærke. Vi har primært baggrund i teatrets verden og stor ekspertise i at udvikle spil, der præcist identificerer og perspektiverer udfordringer og konflikter såvel som genkendelige typer.
Ved at sætte kroppen, følelserne og humoren i spil, spejler vi vores kunders virkelighed, involverer deltagerne og åbner op for fælles refleksion.
Vi tror på, at den kollektive viden og nysgerrighed viser nye veje til forandring af fastlåste situationer og skaber endnu uprøvede muligheder for konstruktiv handling og dialog.

Forumteater er æstetisk læring, der giver deltagerne mulighed for at komme ind i kampen og øve sig i at være aktive medspillere i deres eget liv og ad den vej nå frem til nye erkendelser.

Absolut Forum har udviklet talrige varianter af forumteater, der altid skaber maksimalt engagement blandt deltagerne. De seneste skud på stammen er en kombination af historiefortælling og forumteater, teamforum med skiftende joker/spilleder og coachende forumteater. Vi udvikler under hensyntagen til den enkelte opgaves karakter og økonomi.
Da såvel vore kunders som Absolut Forums videre udvikling ligger os på sinde, tilbyder vi altid et opfølgende møde.
 
De tre grundformer er:

Se mere: OM FORUMTEATRETS IDÉ, OPRINDELSE OG UDFØRELSE I PRAKSIS

”Absolutforum leverede varen fuldt ud.
Vi havde en god bearbejdning af mulige dilemmaer og fik vendt ”delikate” problemstillinger på en måde, så alle kunne være med. Vi fik en fælles oplevelse, hvor vi fik grinet af os selv og vores nogen gange karikerede arbejdssituationer – og bedst af alt så vi nogle indlysende løsninger.
Det at se skuespillere spille de situationer, man selv er en del af i hverdagen, giver alle mulighed for at anskue tingene på en måde, så man konstruktivt forsøger at løse konflikten i situationen.   
Det bliver ikke sidste gang, at vi arbejder på den måde.
Absolut Forum var et godt valg.”

Michala Høg Daimar, Kontorchef, Strategisk Kontor, IT & Telestyrelsen

Strandboulevarden 110, 3.th. • 2100 København Ø • teater@absolutforum.dk • Tel. +45 51 29 02 15
Forsiden Forsiden