Forsiden
Absolut Forum B&U
ABSOLUT FORUM B&U har speciale i at benytte forumteater for, med og om børn og unge. Forumteater er en blanding af teater, leg og dialog. En mulighed for på en sjov og anderledes måde at tage fat om vanskelige og alvorlige emner.
ABSOLUT FORUM B&U benytter det interaktive teater som redskab til at udvikle børns og unges sociale kompetencer og styrke kommunikationen skole og hjem imellem - ved fx at:

ABSOLUT FORUM B&U skræddersyer i forhold til hver enkelt forespørgsel. Det er fx ofte frugtbart at opfølge et forumteaterforløb (hvor eleverne selv spiller) eller en forumteaterforestilling (spillet af professionelle skuespillere) med et kursus for lærere eller pædagoger, der så bliver klædt på til at fortsætte forumteaterarbejdet med eleverne, når behovet og tiden er der …

ABSOLUT FORUM B&U er en videreudvikling af teaterBUDet, som Dorte Højsted i sin tid udviklede på Københavns Kommunes Kursuscenter (nu COK).

”Forum kan fx bruges i forbindelse med sammenlægning af klasser, mobbepolitik og ssp-arbejde … ” Kristian Skjerlund, Vibenshus Skole

”Rigtig god igangsætter for et videre forløb på skolerne, fx i forbindelse med Trivsel …”
Joan N. Elgum, Valby Skole

”Spændende, udfordrende og lærerigt! Kan bruges som redskab til konfliktløsning på en sjov og anderledes måde”
Louise Lego Andersen, Grundtvigskolen

”Kan bruges i alle sammenhænge – også i forhold til kolleger, forældre etc.”
Camilla Ottsen, Skolen på la Coursvej

 

Strandboulevarden 110, 3.th. • 2100 København Ø • teater@absolutforum.dk • Tel. +45 51 29 02 15
Forsiden Forsiden